januari 2020

 • maandag 23 december
 • zondag 5 januari

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Nieuwjaarskoffie/-thee met gebak
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Hartendames: kaart- en spelnamiddag
 • Engelse conversatie groep 2
 • Cursus mindfulness
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Zinvol Nederlands
 • Blikopener: Frankenstein

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Engelse conversatie groep 2
 • Cursus mindfulness
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Betty Minnebo bij ons op de koffie: patchwork
 • Zinvol Nederlands

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Hartendames: kaart- en spelnamiddag
 • Engelse conversatie groep 2
 • Cursus mindfulness
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Zinvol Nederlands
 • Samenkomst station Sint-Niklaas
  Culturele dagtrip naar Brussel
  Bezoek tentoonstelling Dali en Magritte
  In het Koninklijk museum voor schone kunsten

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Engelse conversatie groep 2
 • Cursus mindfulness
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Zinvol Nederlands

februari 2020

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Ruiltafel
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Hartendames: kaart- en spelnamiddag
 • Engelse conversatie groep 2
 • Cursus mindfulness
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Zinvol Nederlands
 • Blikopener: Audrey en Anne

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Engelse conversatie groep 2
 • Cursus mindfulness
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Zinvol Nederlands
 • Samenkomst station
  Culturele dagtrip naar Antwerpen
  Expo Stephan Vanfleteren in het fotomuseum
  Rondleiding in concertzaal Amuz

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Hartendames: kaart- en spelnamiddag
 • Engelse conversatie groep 2
 • Cursus mindfulness
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Zinvol Nederlands

 • maandag 24 februari 2020
 • vrijdag 28 februari 2020

januari 2020

Nieuwjaarskoffie

Maandag 6 januari

foto van een taart

We verwachten je om 13u45 uur in het Vrouwencentrum om gezellig nieuwjaarswensen uit te wisselen bij een kopje koffie of thee met een stukje gebak (misschien zit er wel een boon in voor Driekoningen ?), gemaakt door enkele vrijwilligers. Dat moment kan je ook aanwenden om in te schrijven voor activiteiten, je lidgeld te betalen.

 • Vrouwencentrum
 • maandag 6 januari om 13u45

Theano: filosofie

Elke dinsdag vanaf 7 januari 2020

De macht van de vrouwen

Een andere geschiedenis van het denken

Cover Philosophie Magazine - La puissance des femmes

Tijdens de herfstvakantie ben ik naar Brussel geweest om in Tropismes, een boekwinkel met vooral Franse boeken, rond te snuisteren. Op de toog lag een speciale uitgave van Philosophie magazine met als titel La puissance des femmes. Une autre histoire de la pensée. Er staan interviews in met o.a. Judith Butler, Françoise Dastur, Élisabeth Badinter, Isabelle Stengers, Vinciane Despret. En een bespreking van Monique Wittig, die in 2003 overleden is.

Ik heb in een lessenreeks in het Vrouwencentrum in Sint Niklaas in het najaar van 1999 het boek Gender trouble van Judith Butler behandeld. Daarin kwam de stelling van Monique Wittig dat een lesbische geen vrouw is, uitvoerig aan bod. Volgens Wittig bestaat een vrouw alleen als een term die de binaire en oppositionele relatie tot de man stabiliseert en consolideert.

En die relatie is heteroseksueel. Een lesbische, die de heteroseksualiteit weigert kan niet langer gedefinieerd worden in termen van die oppositionele relatie. De lesbische overstijgt de binaire tegenstelling tussen man en vrouw. Een lesbische is geen vrouw of man.

Een lesbische heeft geen seks. Door die categorieën te weigeren, ontbloot de lesbische de toevallige samenstelling van die categorieën en de stilzwijgende maar gebiedende aanmatiging van de heteroseksuele matrix.

De lesbische is een nieuwe categorie die de stabiele politieke categorieën van seks en gender in vraag stelt. Je bent niet als vrouw geboren, je wordt een vrouw, de lesbische kiest om geen vrouw of man te worden.

Deze stelling wordt ook in het artikel over Wittig beschreven in het extra nummer van Philosophie magazine, namelijk dat de categorie van het geslacht een totalitaire categorie is. Deze stelling gaan we begin volgend jaar opnieuw bekijken en verder uitwerken.

Er is nog een reden om die feministische filosofen nog eens te bespreken. Het is namelijk de volgende vraagstelling van Sven Ortoli, de hoofdredacteur, die me ertoe aangezet heeft het tijdschrift te kopen: Is een ander denkverhaal mogelijk? Een verhaal waarin de andere helft van de mensheid niet zou worden vergeten. Of liever, want het gaat niet om vergetelheid, weggelaten.

Ja en nee, antwoordt Ortoli. Nee, omdat we de geschiedenis niet kunnen overdoen. Iedereen die zich waagt aan een "andere gedachtegeschiedenis", wordt geconfronteerd met een woestijn bezaaid met zeldzame oases, een Borgesiaans manuscript samengesteld uit pagina's die verbrand, gescheurd, bevlekt, geribbeld of blanco zijn omdat ze niet geschreven zijn. "Het verhaal van de onderdrukten is een discontinuïteit", zegt Walter Benjamin. En dat komt, zegt Ortoli, omdat de vrouwen uit de geschiedschrijving geweerd worden.

En ja, gaat Ortoli verder, want al is het manuscript in erbarmelijke staat, vooral van de oudheid tot de middeleeuwen, het zijn precies de weinig overgebleven teksten die tellen en voor wie de moeite wil nemen, onthullen die teksten wel degelijk een andere manier om in de wereld te zijn, een andere manier van denken over geweld, een andere manier om te denken aan de natuur, een andere manier van denken over overheersing, …

Foto cover boek Woman vs Capitalism van Vicky Pryce
Vicky Pryce
Woman vs Capitalism
Hurst & Company
Londen, 2019

We gaan ook in op het pas verschenen boek van Vicky Pryce, Woman vs Capitalism, om na te gaan hoe het feminisme zich in de UK aan het ontwikkelen is, niet zozeer op theoretisch vlak maar wel economisch. Daarmee sluiten we aan bij het thema van de vorige lessen.

Vasiliki "Vicky" Pryce is een in Griekenland geboren Britse econome en voormalig hoofd van de economische dienst van het Verenigd Koninkrijk. Op 7 maart 2013 werden Pryce en haar voormalige echtgenoot, Chris Huhne, veroordeeld voor het verstoren van de rechtsgang en zaten ze allebei negen weken in de gevangenis.

We hebben het ook over het Monopoly bordspel. Het boek The Monopolists van Mary Pilon onthult het onbekende verhaal van hoe Monopoly is ontstaan.

De meesten denken dat het is uitgevonden door een werkloze Pennsylvanian die zijn spel tijdens de Grote Depressie in 1935 verkocht aan Parker Brothers.

Maar Ralph Anspach, een professor die vocht om zijn antimonopolie bordspel te verkopen decennia later, ontdekte het echte verhaal.

Het verhaal gaat terug tot Abraham Lincoln, de Quakers, en een vergeten feministe genaamd Lizzie Magie die haar bijna identieke Landlord's Game meer dan dertig jaar eerder uitvond. Haar spel - onderbouwd door een moraal die precies het tegenovergestelde was van wat Monopoly vandaag voor staat - werd gunstig onthaald door links, vanaf de Progressive Era en tijdens de Great Depression, waaronder leden van de Brain Trust van Franklin Roosevelt.

The Monopolists is een fascinerende sociale geschiedenis van de hebzucht van bedrijven die de ware aard van het Amerikaanse bedrijfsleven in de afgelopen eeuw belicht.

Foto cover boek The Monopolists van Mary Pilon
Mary Pilon
The Monopolists
Bloomsbury Publishing Plc
2015, 320 pagina's.
 • Vrouwencentrum
 • Elke dinsdag van 9u15 tot 12u00
 • € 5 per voormiddag

Mindfulness

Woensdag 8 januari

foto om Mindfulness te illustreren

Deze term/woord klinkt velen bekend in de oren maar voor wat staat mindfulness eigenlijk? Het is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die je beter leert omgaan met stress, slapeloosheid, piekeren, depressie, burn-out, pijn... Mindfulness stimuleert ook de creativiteit en verbetert de communicatie.

Door het aanleren van bepaalde oefeningen en technie¬ken (vooral meditatie) kunnen we bewuster leren omgaan met wat er zich afspeelt in onszelf, met nadruk op het hier en nu. Hierdoor hopen we tot innerlijke rust te komen.

Wil je meer weten ? Kijk dan eens op Wikipedia: Mindfulness

Barbara Romero, psychologe, zal ons begeleiden bij dit proces.

De cursus zal hoofdzakelijk in het Engels gegeven worden. Bepaalde uitdrukkingen, nodig voor het begrijpen van een oefening worden wel in het Nederlands toegelicht.

 • De cursus start op 8 januari van 16u30 tot 17u30, dit gedurende 8 weken tenzij Barbara op een bepaald moment een job aangeboden krijgt. Wat er dan gebeurt, kan in de groep afgesproken worden.
 • Bij een minimum van 5 inschrijvingen: per les € 4 voor leden, niet-leden € 6
  We hopen op een goede opkomst.
 • Een matje, zelf mee te brengen en gemakkelijke kledij.
  • tot 19/02 per telefoon 03/777 97 00 (daarna is het vakantie)
  • of tot 7/1/2020 per mail op vzwvrouwencentrum@skynet.be
  • of ter plaatse tijdens de openingsuren
  • - OF eventueel een briefje in de brievenbus

Frankenstein

Donderdag 9 januari

Foto cover boek Frankenstein van Mary Shelley
Mary Shelley
Frankenstein
Grote Letter Bibliotheek
2017, 424 pagina's.

200 jaar geleden publiceerde Mary Shelley haar boek Frankenstein. Het werd een griezelboek over wetenschap en techniek en over liefde. Het boek verscheen bij een Londense uitgever in een oplage van slechts 500 stuks en met een anonieme auteur. Het werd een bestseller. Frankenstein is nog steeds een raadsel, ondanks de honderden herdrukken, verfilmingen, stripversies en toneeladaptaties.

Het verhaal: Victor Frankenstein, medisch student raakt in de ban van occulte natuurfilosofen en heeft het idee om dode materie tot leven te wekken. Zijn professoren zien niets in de obsessies van de student. Hij sluit zich op en begint te experimenteren om een bij elkaar genaaid lichaam tot leven te wekken. Hij doet dit met de elektriciteit van onweer. Het schepsel blijkt een monster te zijn die zijn schepper en zijn omgeving tiranniseert.

Mary Shelley wilde in haar boek ook diepmenselijke vragen opwerpen. Het monster had er net als alle mensen niet om gevraagd om geboren te worden. En het stelt aan zijn maker dan ook vragen die alle mensen zich stellen: Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Hoe word je een goed mens? En het verhaal stelt ook de overmoed in vraag van de mens die wetenschappelijke grenzen wil verleggen.

Mary Shelley werd geboren in 1797 in Londen. Ze is de dochter van de bekende feministe Mary Wolstonecraft. Ze huwt op jonge leeftijd met de bekende schrijver en dichter Percy Byssche Shelley. Na Frankenstein publiceert ze nog meerdere werken.

 • Vrouwencentrum
 • Donderdag 9 januari om 13u00
 • € 2 voor leden

Betty Minnebo bij ons op de koffie

Donderdag 16 januari

foto van kunstwerk van Betty Minnebo

Bezoekers van het Vrouwencentrum konden al ruim een maand de prachtige werken van Betty bekijken die de muren sieren. Betty maakt deel uit van "Kunst uit Sinaai" en zij legt zich toe op patchwork, een handwerktechniek waarbij lapjes katoenen stof van verschillende kleur en grootte aan elkaar worden genaaid. "Patch" betekent lapje stof. De lapjes kunnen in verschillende kleuren, dessins en vormen gebruikt worden, waardoor er ontelbare mogelijkheden zijn om tot een mooi eindproduct te komen.

Om dit hoofdstuk af te sluiten vindt nu onder de titel 'Circle of Life' een multimediale tentoonstelling plaats in de Sint-Pietersabdij in Gent. Een expo, niet alleen met foto's, maar ook met film en soundscapes, en met een audioguide waarop de fotografe zelf toelichting geeft bij de beelden.

In de 18e en 19e eeuw werd patchwork in Amerika en Europa veel toegepast. Van kleine lapjes stof kon een warm deken worden gemaakt. Hiervoor werden vooral stukken van gedragen kleding gebruikt. Patchwork is ontstaan door op een zuinige manier restjes stof aan elkaar te maken, mogelijk in tijden waarin het economisch niet zo goed ging. Vanaf de Tweede Wereldoorlog wordt patchwork echter vooral als hobby uitgeoefend. Het is een sociale bezigheid waarbij veel wordt samengewerkt.

Betty komt vertellen hoe ze aan zo'n werk begint, welk materiaal ze gebruikt, waar ze inspiratie haalt, hoe het hele proces verloopt… Het wordt vast een heel interactieve voormiddag.

 • Om 9u30 u in het Vrouwencentrum
 • Je hoeft niet in te schrijven. Enkel je koffie/thee betalen.

Culturele dagtrip naar Brussel

Vrijdag 24 januari

Bezoek tentoonstelling Dali & Magritte in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

Affiche tentoonstelling Dali & Magritte in Museum voor Schone Kunsten

In de tentoonstelling Dalí & Magritte gaan twee iconen van het surrealisme met elkaar in dialoog. Tijdens een instaprondleiding brengt een gids je het verhaal van deze twee kunstenaars met verhelderende citaten, de analyse van een aantal sleutelwerken, overgoten met enkele pittige anekdotes. Gewapend met deze inzichten kan je nadien op eigen ritme de tentoonstelling bezoeken.

Vóór ons bezoek aan de tentoonstelling gaan we lunchen in het Goudblommeke in Papier. Kuifje-tekenaar Hergé tekende er aan de toog, en chansonnier Jacques Brel leerde er zijn vrouw kennen. Al 75 jaar is het Goudblommeke in Papier een café waar artiesten graag vertoeven. Ook vandaag nog lokt het historische café een heel divers publiek. Toeristen, Brusselaars, Marolliens en sociaal-culturele verenigingen delen de verschillende ruimtes van het café in de Cellebroerstraat. Het Goudblommeke in Papier is gewoon een plek waar de mensen graag komen, en waar de tijd bleef stilstaan.

Vooraleer we starten met de rondleiding met gids om 15 uur kan je de permanente collectie van het Magrittemuseum ontdekken. Hiervoor betaal je ter plaatse een supplement van € 5, en € 2 voor 65 plussers.

 • Gelieve je keuze voor de lunch door te geven bij inschrijving:
  • Brusselse stoemp met worst of spek € 14,70
  • Brusselse stoemp veggie € 14,70
  • Vol-au-vent met frietjes of stoemp € 15,30
  • prijzen onder voorbehoud van wijziging
 • Bijeenkomst station Sint-Niklaas om 10u00, vertrek trein 10u24 (= rechtstreekse trein)
 • € 9 voor leden, € 11 niet-leden
  • gegidste instaprondleiding expo Dali en Magritte
  • B-dagtripticket zelf aan te kopen, € 22,90 voor volwassenen, € 20,80 voor 60-plussers, lunch, supplement voor vaste collectie Magrittemuseum: € 5, € 2 voor 65-plussers
 • uiterlijk donderdag 16 januari
 • Max aantal deelnemers 20
 • Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt
 • Iedereen is welkom!

februari 2020

Lichtmis

Maandag 3 februari

Er is geen vrouwke zo arm of ze maakt haar pannetje warm

foto van pannenkoeken

Vandaag de dag is Lichtmis vooral een Christelijk feest. Het is de herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Christus moest brengen.

Van oorsprong is het echter een Keltisch feest met lente en vruchtbaarheid als centrale thema’s. Het steeds sterker wordende licht werd gevierd met grote vreugdevuren.

Lichtmis wordt ook beschouwd als een dag van voorspoed. Zo zou het geluk brengen om met je rechterhand een pannenkoek omhoog te gooien terwijl je met je linkerhand iets van goud vasthoudt.

Wat vaststaat is dat er op die dag, in de meeste Europese landen, al van oudsher pannenkoeken worden gebakken. Vandaar ook het gezegde “Er is geen enkel vrouwke zo arm, of ze maakt op Lichtmis haar pannetje warm“.

Ook wij zetten deze traditie verder en wensen jullie veel voorspoed en een gelukkig en gezond nieuw jaar. Graag nodigen wij jullie uit om op 3 februari pannenkoeken te komen eten.

Wij nodigden Luc Vermeulen, ex-godsdienstleraar en kenner van oud-christelijke gebruiken, uit om een korte uitleg te geven over de oorsprong en de betekenis van het feest van Lichtmis.

 • om 13u45 in het Vrouwencentrum
 • Voor de prijs van € 5 serveren wij jullie twee pannenkoeken en een kop koffie of thee, niet-leden betalen € 6
 • We maken er samen een gezellige namiddag van, iedereen is welkom!
 • graag een seintje vooraf

Culturele dagtrip Antwerpen

Vrijdag 14 februari

Expo Stephan Vanfleteren in het Fotomuseum

Rondleiding in concertzaal AMUZ

foto van Expo Stephan Vanfleteren in het Fotomuseum

Present is de naam van de eerste grote overzichtstentoonstelling van de gerenommeerde Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren (°1969). De tentoonstelling palmt het volledige museum in en neemt je mee op een fotografische reis doorheen zijn oeuvre.

De eerste jaren van zijn journalistieke werk lezen als een stuk geschiedenis: de affaire Dutroux, de genocide in Rwanda. Rond de millenniumwisseling begint Vanfleteren zich te richten op wat dreigt te verdwijnen.

BMet de verbetenheid van een archivaris brengt hij zijn heimat en landgenoten in beeld. Ondertussen kan hij zich beroepen op de ervaring van een doorwinterd fotograaf. België heeft zijn chroniqueur in beelden gevonden.

Om 11u00 start onze gegidste rondleiding.

Lunchen doen we in het sociaal restaurant Foyer De Stroming. De maaltijd bestaat uit soep + hoofdgerecht. Prijs circa € 11 (prijs onder voorbehoud). Ter plaatse te betalen.

Na de middag worden we opgewacht door onze gids in AMUZ, een concertzaal gevestigd in en rond de barokke Sint-Augustinuskerk, gelegen in de hippe Kammenstraat. Het gebouw combineert een indrukwekkend historisch kader met een prachtige hedendaagse architectuur.

foto van De huidige concertzaal van AMUZ

De huidige concertzaal van AMUZ was ooit de kloosterkerk van de paters Augustijnen. Ze werd tussen 1615 en 1618 opgetrokken onder leiding van Wenzel Coebergher, hofarchitect van de aartshertogen Albrecht en Isabella. De bouwstijl wordt als vroegbarok omschreven, hoewel in de gevel ook duidelijke kenmerken van de lokale renaissance-tradities terug te vinden zijn.

In de zuiderbeuk geeft een poort toegang tot de Onze-Lieve-Vrouwekapel. Dit merkwaardige stukje neo-byzantijnse architectuur met overweldigende muurschilderingen is heringericht als foyer.

Jan Fabre maakte 400 jaar na de opening van de kerk in 1618, in het kader van het culturele stadsfestival Antwerpen Barok 2018, drie opvallende nieuwe altaarstukken voor de kerk. De Antwerpse kunstenaar werkte er meer dan twee jaar aan. De glimmende scarabeeënmozaïeken zijn 5,5 meter hoog voor het hoofdaltaar en 4 meter hoog voor het zijaltaar. Ze blijven permanent hangen.

 • Samenkomst station om 9u10, vertrek trein naar Antwerpen-Zuid om 9u26. Ieder koopt zelf haar/zijn treinticket.
 • € 23 voor leden, € 28 niet-leden
  • toegangsticket fotomuseum, gegidste rondleiding fotomuseum, gegidste rondleiding Amuz
  • Niet inbegrepen: trein- en bus- of tramtickets, lunch
 • uiterlijk donderdag 7 februari
 • Max. aantal deelnemers 20
 • Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt
 • Iedereen welkom !!!

De acht bergen

donderdag 6 februari

Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn vader is scheikundige, en gefrustreerd door zijn werk in een fabriek. Zijn ouders delen een liefde voor de bergen, dat is waar ze elkaar ontmoetten, waar ze verliefd werden en waar ze trouwden in een kerkje aan de voet van de berg.

Door deze gedeelde passie kan hun relatie voortbestaan, zelfs wanneer tragische gebeurtenissen plaatsvinden. Het stadsleven vervult hen vaak met gevoelens van spijt dat ze niet voor een ander leven hebben gekozen.

Cover De acht bergen van Paolo Cognetti
Paolo Cognetti
De acht bergen
De Bezige Bij, 2019

Dan ontdekken ze een dorpje in het Noord-Italiaanse Valle d’Aosta waar het gezin vanaf dat moment iedere zomer zal doorbrengen. De elfjarige Pietro raakt er bevriend met de even oude Bruno, die voor de koeien zorgt.

Hun zomers vullen zich met eindeloze wandelingen door de bergen en zoektochten door verlaten huizen en oude molens en er bloeit een ogenschijnlijk onverwoestbare vriendschap op.

Paolo Cognetti (Milaan, 1978) is een Italiaanse schrijver en documentairemaker. Eerder verscheen in vertaling Sofia draagt altijd zwart, dat genomineerd werd voor de Premio Strega.

De acht bergen betekende zijn definitieve doorbraak in Italië. De rechten van het boek werden nog voor verschijnen aan meer dan dertig landen verkocht.

Het boek werd zowel met de Premio Strega Giovani als met de prestigieuze Premio Strega bekroond. Zijn boek De buitenjongen verscheen in de zomer van 2018.

 • Om 13.30 u in het Vrouwencentrum
 • € 2 voor leden

Vrouwenhuizenweek

van zondag 8 maart tot
maandag 16 maart 2020

 • opening tentoonstelling Gonda Martens + receptie
 • lezing door Ilse Landuyt "De geschiedenis van de kus"
 • voordracht filosofie "De vrouw als middel in een symbolische waardenstrijd" door Ariadne Driezen
 • Vrouwendag op het stadhuis: debat over intra familiaal geweld + optreden
 • koffie na het markten
 • auteur Annelies Verbeke, in de bib
 • documentaire over "De kracht van vrouwen in conflictgebieden (Nicaragua)" in aanwezigheid van Lisanne Corijn

Uitgebreide info komt in de volgende Wissel.

Vernieuwing lidmaatschap

Het lidmaatschap voor 2020 bedraagt € 18,- Voor mensen met een kansenpas € 12 (kunnen voorleggen) en voor leden op hetzelfde adres geldt: 1 persoon betaalt € 18 en de volgende € 12 (1 x De Wissel per adres).

Je kan dit bedrag cash betalen maar liefst via overschrijving op het rekeningnummer van het Vrouwencentrum BE38 0011 8841 2472.

Wij ontvangen dit bedrag graag ten laatste 31 januari om onze ledenlijst aan te passen en de ledenfiches in orde te brengen.

Ga zeker eens langs bij Nursel om je ledenfiche te controleren: is je naam correct geschreven, klopt je adres, heb je intussen een mailadres…

Handige hulp gezocht

foto affiche wanted

Wij zoeken vrijwilligers om deel uit te maken van de werkgroep "veiligheid en verfraaiing" omdat het gebouw van het Vrouwencentrum wel wat opfrissing kan gebruiken. Je hoeft daarom niet noodzakelijk zelf de verfkwast of de schroevendraaier ter hand te nemen: "opfrissende" ideeën zijn ook welkom of misschien ken je iemand die een handige Harry of een dito Henrietta is...

Zo zouden een aantal stopcontacten snel in orde moeten gebracht worden omwille van de veiligheid van iedereen, wat tegeltjes opnieuw gelijmd, hier en daar een lik verf aangebracht worden…

Wij zijn trouwens ook aan het uitkijken of onze centen het toelaten bepaalde werken te laten uitvoeren door een sociaal geïnspireerde professionele instelling.

Naaien

foto naaicursus

Er is nog altijd vraag naar een naaiactiviteit onder leiding van Nadia Habrani en Nadia is graag bereid aan deze vraag te voldoen. Daarom willen wij eventuele gegadigden vragen te laten weten waar hun voorkeur naartoe gaat:

 • liefst een maandagnamiddag of een dinsdagnamiddag?
 • wordt het een cursus of wordt er thematisch gewerkt?

Indien je geïnteresseerd bent, laat het dan weten via mail, telefoon of persoonlijk vóór 31 januari, wij zullen je dan verder op de hoogte houden.

Digitale Wissel

foto laptop

Wil je ons helpen de portemonnee van het Vrouwencentrum in evenwicht te houden en kosten te besparen ? Dat kan je door De Wissel digitaal, d.w.z. via e-mail te ontvangen. Zo spaar je druk- en verzendingskosten.

Wie een e-mailadres heeft kan dit signaleren aan Nursel (vzwvrouwencen-trum@skynet.be of ter plaatse of telefonisch) en zo De Wissel digitaal ontvangen.

Voordeel: je bent er als de eerste bij om op de hoogte te zijn.

Let wel: dit is een vraag, geen verplichting en de afbeeldingen in kleur krijg je er gratis bij.

Filosofie

elke dinsdagvoormiddag van 9u15 tot 12u

Thema januari - februari 2020: De macht van de vrouwen: een alternatieve geschiedenis van het denken.

Conversaties

In een kleine groep in een andere taal leren praten en denken:

 • Girls Talk elke dinsdagvoormiddag van 9u30 tot 11u30 en elke woensdagnamiddag van 14:00 tot 16:00.
 • Les Babeluttes elke woensdagvoormiddag van 9u30 tot 11u30
 • Las Amapolas elke maandagnamiddag van 13u45 tot 16u00

Voordrachten en lezingen

Wekelijks op maandagnamiddag van 13u45 tot 16u00 bespreken we een actueel thema of is er een filmvoorstelling.

Leesgroep

De leesgroep de Blikopener komt samen op elke 1ste donderdag van de maand van 13u30 tot 15u30u.

Culturele dagtrip 1 keer per maand.

Nederlands

voor anderstaligen

elke dinsdag en donderdag van 13u tot 15u

Op een aangename manier en op het ritme van elke cursist Nederlands leren spreken en schrijven.

Zwemmen

Zwemmen Dik tevreden telkens op woensdagavond

Koken

Een ervaren kokkin vergast je op een demonstratie en degustatie van een heerlijk, vaak ongekend gerecht.

Spellen

Ontmoeting/Ontspanning 1ste, 3de en 5de woensdag van de maand van 13u tot 17u.

Vrouwen trainen hun geheugen en concentratievermogen in verschillende soorten kaart-en gezelschapsspellen..

Tentoonstelling

In het Vrouwencentrum vinden ook tentoonstellingen plaats.

Naaicursus

Praktische naaicursus voor iedereen, telkens op maandag van 13u45 tot 15u30.

kledingstukken zelf ontwerpen en maken, is niet alleen een plezierige hobby maar ook een nuttige!

Tentoonstelling 'Vlakbij en ver weg'
Mia Steel

Sinds 1994 schildert Mia Steel vooral landschappen, die ze toonde in meerdere individuele en groepstentoonstellingen. In de meest recente expo 'Meekijken met Mia' in februari 2015 in SteM Sint-Niklaas confronteerde ze eigen werk met dat van haar leerlingen aan de jeugdateliers van SASK Sint-Niklaas.

Wars van alle 'ismen' weerspiegelen Mia's werken een diepe liefde voor de natuur; ze zijn vaak het resultaat van intens reizen, vlakbij en ver weg. Mia probeert zich constant te vernieuwen en blijft geduldig slijpen aan haar expressievormen.

Opening op vrijdag 1 september om 19u

Finissage op vrijdag 22 september om 17u in het Vrouwencentrum

Bezoek de website Mia Steel schildert...

Werk van Mia Steel
Werk van Mia Steel
Zwemmen in Den Tragel

Het zwembad Den Tragel in Clinge (NL) wordt al vele jaren afgehuurd voor onze groep 'Dik tevreden' elke woensdagavond van 19.15u tot 20.15u.

Een uurtje aquafit en zwemmen onder leiding van Ria is zoooo... deugddoend!

De eerste les vindt plaats op woensdag 13 september. Wie graag wil aansluiten kan dit: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Het prijskaartje hangt af van het aantal zwemmers. We zijn nu met 9 vaste zwemmers.

De bijdrage, met 9 vaste zwemmers, zal dan € 6 zijn. Dit kan lager worden indien er 3 nieuwe zwemmers aansluiten. Van harte welkom!

Bij de start van een reeks van 6 beurten betaalt men voor de hele reeks. De data staan steeds vermeld in De Wissel bij "Activiteitenoverzicht". Vanuit Sint-Niklaas is er mogelijkheid tot carpooling.

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met het Vrouwencentrum (van maandag tot donderdag tijdens de werkuren op het nummer 03/777 97 00).

Meer info: Agnes De Bondt, 03/776 59 34, agnesdebondt@hotmail.com

Vanwege: Agnes, Louise, Jetty, Jeannine, Vera, Annelies, Denise, Maggy, Monique, Leen.